Monday, December 21, 2009

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

O ΣΕΓΑΣ, διοργανωτής του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του, είχε ως θέμα τη διεθνή διάκριση του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ από τα Ηνωμένα Εθνη.

Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός για την επιτυχία της συλλογικής αυτής προσπάθειας.
Σε συνέχεια αυτού, έγινε η παρακάτω ανάρτηση στο νέο διαδικτυακό τόπο του ΣΕΓΑΣ :

http://www.segas.gr/(S(nmgrf0a2ucwmcl45k33xdhym))/SEGAS/NewPage.aspx?pagenb=22179


Θα ακολουθήσουν κι ενημερώσεις άλλες φορέων από την οργάνωσή μας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εθνικό και διεθνές δίκτυο για την προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας και της προστασίας του κλίματος από αθλητικές διοργανώσεις.

Με εκτίμηση
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος

ΚΑΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Eκτελεστική Aντιπρόεδρος

Tuesday, December 15, 2009

THE ENVIRONMENTAL PROGRAM OF THE ATHENS CLASSIC MARATHON RECEIVES INTERNATIONAL RECOGNITION FROM THE UNITED NATIONS

In the last four years, SEGAS the organizer of the ATHENS CLASSIC MARATHON, the non governmental organization IΝSΤITUTE TEAM FOR THE WORLD ENVIRONMENTAL ALLIANCE 2004+ and the sustainability advisors GLOBAL CHALLENGES have joined together, with the support of Coca-Cola Hellas and Coca Cola 3E, to promote environmental awareness through the unique sport and cultural event of the ATHENS CLASSIC MARATHON . These joint efforts have received international acknowledgement.
In the last four years (2006-2009) over 1000 tons of carbon dioxide equivalent have been offset and over three tons of pure plastic have been recycled, making the Athens Classic Marathon the most environmentally friendly Marathon in the world.
The ngo INSTITUTE TEAM FOR THE WORLD, an organization that promotes amongst other the link between sport and the environment, submitted a request to the Environmental Program of the United Nations, in order for the environmental program of the Athens Classic Marathon to be a part of the Climate Neutral Network. After assessing the case, United Nations have accepted the program as the first Greek initiative to join the UNITED NATIONS CLIMATE NEUTRAL NETWORK.
This is a significant recognition, as the innovations of the Marathon’s environmental program have been included amongst 180 international programs that aim to protect the environment and to promote climate neutrality as a tool for climate protection.
The Network was founded in February 2008 by the United Nations Environmental Program and aims to promote climate neutral initiatives both locally and globally and on all social levels. It is based on an interactive website , giving its members the opportunity to present their strategies regarding climate neutrality and providing them with a platform to promote their actions and to inspire other organizations and individuals. It is a network for exchanging information and experiences, making it possible for everyone to access the most effective strategies regarding climate neutrality.
The members of the Network are countries, businesses and organizations which have implemented specific projects and strategies that reduce their impact on the environment and contribute to the prevention of climate change.
Members of the Network include countries such as Norway, Portugal and New Zealand, cities such as Copenhagen, Vancouver and Sidney, businesses like DELL, DEUTCHE BANK, TOYOTA, but also organizations such as the Basel Convention, the 2010 FIFA World Cup, the 2014 Sochi Winter Olympics.
The acknowledgement of the efforts made by SEGAS and its PARTNERS for a climate friendly Athens Classic Marathon also has symbolic value. The admission to the network coincides with the UN Summit for Climate Change in Copenhagen, but it is also important to note that the next anniversary Marathon will present yet another distinction and acknowledgement which will contribute to the consolidation of its global character in the minds of the athletes, provide awareness amongst the Greek and international athletic community, for which the link between sport and the environment is a growing necessity.
The joint course that was set four years ago to incorporate environmental values into the ATHENS CLASSIC MARATHON, along with the existing sporting and cultural nes, has created its own history and is encouraging us all to promote the connection between sports events and environmental protection in Greece and in other countries.
The contributors to these efforts have committed themselves to establishing joint actions in promoting these programs to social and other partners of the MARATHON. These actions include the creation of a global network of social and athletic events that take measures to protect the environment and the climate, beginning with marathons around the world.

For more information on the program

http://www.unep.org/climateneutral/Default.aspx?tabid=939
http://www.teamfortheworld.blogspot.com/

Monday, December 14, 2009

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Οι συγκροτημένες και μεθοδικές προσπάθειες των τελευταίων τεσσάρων ετών του ΣΕΓΑΣ και των συντελεστών των περιβαλλοντικών προγραμμάτων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ και της εταιρείας συμβούλων βιώσιμης ανάπτυξης GLOBAL CHALLENGES, με την υποστήριξη των Coca-Cola Hellas και Coca Cola 3E, βρήκαν φέτος μία πρόσθετη διεθνή αναγνώριση.

Στο διάστημα των τεσσάρων αυτών ετών (2006-2009) αντισταθμίστηκαν πάνω από 1000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα και προωθήθηκαν προς ανακύκλωση περισσότεροι από τρείς τόνοι καθαρού πλαστικού, κάνοντας τον Μαραθώνιο Αθηνών τον πιο φιλικό προς το κλίμα του πλανήτη Μαραθώνιο στον κόσμο.

Η μη κυβερνητική οργάνωσή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ , απεύθυνε αίτηση στο Πρόγραμμα Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συμπεριληφθεί το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο παγκόσμιο δίκτυο των κλιματικά ουδέτερων φορέων.
Μετά από σχετική αξιολόγηση, η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών αποδέχθηκε την πρωτοβουλία αυτή ως την πρώτη Ελληνική προσπάθεια που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο UNITED NATIONS CLIMATE NEUTRAL NETWORK.

Αυτή είναι μία σημαντική επιτυχία διότι ουσιαστικά εντάσσει τις καινοτομίες του περιβαλλοντικού προγράμματος του Μαραθωνίου ανάμεσα στα 180 διεθνή προγράμματα με στόχο την προστασία του κλίματος.

Το δίκτυο αυτό ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 2008 από το Πρόγραμμα Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να προωθήσει δράσεις κλιματικής ουδετερότητας τοπικά, περιφερειακά και διεθνή καθώς και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Βασισμένο σε ένα διαδραστικό διαδικτυακό τόπο παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη στρατηγική τους για την κλιματική ουδετερότητα, προσδίδοντας προβολή και εμπνέοντας άλλους φορείς κι άτομα.
Λειτουργεί ως ένα δίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών εμπειριών, καθιστώντας προσβάσιμες σε όλους τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την κλιματική ουδετερότητα.
Τα μέλη στο δίκτυο αυτό επιλέγονται μεταξύ κρατών, επιχειρήσεων και οργανώσεων που έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένο έργο και στρατηγική για τη μείωση των επιπτώσεων της δραστηριότητας τους στο περιβάλλον και για τη συμβολή στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.

Μεταξύ των μελών του δικτύου συγκαταλέγονται χώρες όπως η Νορβηγία,η Πορτογαλία και η Νέα Ζηλανδία, πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Βανκούβερ, το Σύδνευ, εταιρείες όπως η DELL, DEUTCHE BANK, TOYOTA αλλά κι οργανώσεις όπως η Σύμβαση της Βασιλείας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2010, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Sochi 2014

Η επιβράβευση της προσπάθειας του ΣΕΓΑΣ και των συνεργατών του ώστε ο Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών να αποκτήσει σημαντικά φιλικά προς το περιβάλλον και το κλίμα χαρακτηριστικά, έχει κι ένα συμβολικό χαρακτήρα .
Αφενός ως προς τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η επιλογή και συμπίπτει με την διεξαγωγή της σημαντικής για το παγκόσμιο κλίμα Διάσκεψης της Κοπενχάγης κι αφετέρου ως προς το γεγονός ότι ο επόμενος επετειακός Μαραθώνιος θα έχει κι ακόμα μία διεθνή καταξίωση κι αναγνώριση που θα συμβάλλει στην εμπέδωση του παγκόσμιου χαρακτήρα του τόσο για τους συμμετέχοντες που ελπίζουμε να έχουν τη δυνατότητα και το 2010 να συμβάλουν στα περιβαλλοντικά προγράμματα όσο και στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα για την οποία η σύνδεση του αθλητισμού με το περιβάλλον αποτελεί μία σταθερή κι αυξανόμενη ανάγκη.

Θεωρούμε ότι αυτή η καταγραφή της προσπάθειάς στο σημαντικό αυτό παγκόσμιο δίκτυο αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία να προβληθούν τα μηνύματα της προς το ευρύτερο κοινό.

Η κοινή πορεία που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια προκειμένου ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ να προσλάβει εκτός των αθλητικών και πολιτιστικών μοναδικών χαρακτηριστικών του και φιλικές προς το περιβάλλον αξίες, απέδωσε καρπούς, δημιούργησε τη δική της ιστορία και μας προτρέπει να προωθήσουμε τις αρχές της σύνδεσης των αθλητικών διοργανώσεων με την προστασία του περιβάλλοντος μέσα κι έξω από την Ελλάδα.

Οι συντελεστές της δεσμεύονται να προβούν σε συντονισμένες δράσεις προώθησης των προγραμμάτων αυτών στους κοινωνικούς και λοιπούς εταίρους του ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ, δράσεις όπως η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου αθλητικών και κοινωνικών διοργανώσεων που θα λαμβάνουν πρόνοια για την προστασία του περιβάλλοντος, αρχίζοντας από τις διοργανώσεις Μαραθωνίων ανά τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα


http://www.unep.org/climateneutral/Default.aspx?tabid=939