Monday, December 21, 2009

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

O ΣΕΓΑΣ, διοργανωτής του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του, είχε ως θέμα τη διεθνή διάκριση του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ από τα Ηνωμένα Εθνη.

Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός για την επιτυχία της συλλογικής αυτής προσπάθειας.
Σε συνέχεια αυτού, έγινε η παρακάτω ανάρτηση στο νέο διαδικτυακό τόπο του ΣΕΓΑΣ :

http://www.segas.gr/(S(nmgrf0a2ucwmcl45k33xdhym))/SEGAS/NewPage.aspx?pagenb=22179


Θα ακολουθήσουν κι ενημερώσεις άλλες φορέων από την οργάνωσή μας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εθνικό και διεθνές δίκτυο για την προώθηση της κλιματικής ουδετερότητας και της προστασίας του κλίματος από αθλητικές διοργανώσεις.

Με εκτίμηση
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος

ΚΑΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Eκτελεστική Aντιπρόεδρος

Tuesday, December 15, 2009

THE ENVIRONMENTAL PROGRAM OF THE ATHENS CLASSIC MARATHON RECEIVES INTERNATIONAL RECOGNITION FROM THE UNITED NATIONS

In the last four years, SEGAS the organizer of the ATHENS CLASSIC MARATHON, the non governmental organization IΝSΤITUTE TEAM FOR THE WORLD ENVIRONMENTAL ALLIANCE 2004+ and the sustainability advisors GLOBAL CHALLENGES have joined together, with the support of Coca-Cola Hellas and Coca Cola 3E, to promote environmental awareness through the unique sport and cultural event of the ATHENS CLASSIC MARATHON . These joint efforts have received international acknowledgement.
In the last four years (2006-2009) over 1000 tons of carbon dioxide equivalent have been offset and over three tons of pure plastic have been recycled, making the Athens Classic Marathon the most environmentally friendly Marathon in the world.
The ngo INSTITUTE TEAM FOR THE WORLD, an organization that promotes amongst other the link between sport and the environment, submitted a request to the Environmental Program of the United Nations, in order for the environmental program of the Athens Classic Marathon to be a part of the Climate Neutral Network. After assessing the case, United Nations have accepted the program as the first Greek initiative to join the UNITED NATIONS CLIMATE NEUTRAL NETWORK.
This is a significant recognition, as the innovations of the Marathon’s environmental program have been included amongst 180 international programs that aim to protect the environment and to promote climate neutrality as a tool for climate protection.
The Network was founded in February 2008 by the United Nations Environmental Program and aims to promote climate neutral initiatives both locally and globally and on all social levels. It is based on an interactive website , giving its members the opportunity to present their strategies regarding climate neutrality and providing them with a platform to promote their actions and to inspire other organizations and individuals. It is a network for exchanging information and experiences, making it possible for everyone to access the most effective strategies regarding climate neutrality.
The members of the Network are countries, businesses and organizations which have implemented specific projects and strategies that reduce their impact on the environment and contribute to the prevention of climate change.
Members of the Network include countries such as Norway, Portugal and New Zealand, cities such as Copenhagen, Vancouver and Sidney, businesses like DELL, DEUTCHE BANK, TOYOTA, but also organizations such as the Basel Convention, the 2010 FIFA World Cup, the 2014 Sochi Winter Olympics.
The acknowledgement of the efforts made by SEGAS and its PARTNERS for a climate friendly Athens Classic Marathon also has symbolic value. The admission to the network coincides with the UN Summit for Climate Change in Copenhagen, but it is also important to note that the next anniversary Marathon will present yet another distinction and acknowledgement which will contribute to the consolidation of its global character in the minds of the athletes, provide awareness amongst the Greek and international athletic community, for which the link between sport and the environment is a growing necessity.
The joint course that was set four years ago to incorporate environmental values into the ATHENS CLASSIC MARATHON, along with the existing sporting and cultural nes, has created its own history and is encouraging us all to promote the connection between sports events and environmental protection in Greece and in other countries.
The contributors to these efforts have committed themselves to establishing joint actions in promoting these programs to social and other partners of the MARATHON. These actions include the creation of a global network of social and athletic events that take measures to protect the environment and the climate, beginning with marathons around the world.

For more information on the program

http://www.unep.org/climateneutral/Default.aspx?tabid=939
http://www.teamfortheworld.blogspot.com/

Monday, December 14, 2009

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Οι συγκροτημένες και μεθοδικές προσπάθειες των τελευταίων τεσσάρων ετών του ΣΕΓΑΣ και των συντελεστών των περιβαλλοντικών προγραμμάτων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ και της εταιρείας συμβούλων βιώσιμης ανάπτυξης GLOBAL CHALLENGES, με την υποστήριξη των Coca-Cola Hellas και Coca Cola 3E, βρήκαν φέτος μία πρόσθετη διεθνή αναγνώριση.

Στο διάστημα των τεσσάρων αυτών ετών (2006-2009) αντισταθμίστηκαν πάνω από 1000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα και προωθήθηκαν προς ανακύκλωση περισσότεροι από τρείς τόνοι καθαρού πλαστικού, κάνοντας τον Μαραθώνιο Αθηνών τον πιο φιλικό προς το κλίμα του πλανήτη Μαραθώνιο στον κόσμο.

Η μη κυβερνητική οργάνωσή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ , απεύθυνε αίτηση στο Πρόγραμμα Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συμπεριληφθεί το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο παγκόσμιο δίκτυο των κλιματικά ουδέτερων φορέων.
Μετά από σχετική αξιολόγηση, η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών αποδέχθηκε την πρωτοβουλία αυτή ως την πρώτη Ελληνική προσπάθεια που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο UNITED NATIONS CLIMATE NEUTRAL NETWORK.

Αυτή είναι μία σημαντική επιτυχία διότι ουσιαστικά εντάσσει τις καινοτομίες του περιβαλλοντικού προγράμματος του Μαραθωνίου ανάμεσα στα 180 διεθνή προγράμματα με στόχο την προστασία του κλίματος.

Το δίκτυο αυτό ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 2008 από το Πρόγραμμα Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να προωθήσει δράσεις κλιματικής ουδετερότητας τοπικά, περιφερειακά και διεθνή καθώς και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Βασισμένο σε ένα διαδραστικό διαδικτυακό τόπο παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη στρατηγική τους για την κλιματική ουδετερότητα, προσδίδοντας προβολή και εμπνέοντας άλλους φορείς κι άτομα.
Λειτουργεί ως ένα δίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικών εμπειριών, καθιστώντας προσβάσιμες σε όλους τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την κλιματική ουδετερότητα.
Τα μέλη στο δίκτυο αυτό επιλέγονται μεταξύ κρατών, επιχειρήσεων και οργανώσεων που έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένο έργο και στρατηγική για τη μείωση των επιπτώσεων της δραστηριότητας τους στο περιβάλλον και για τη συμβολή στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.

Μεταξύ των μελών του δικτύου συγκαταλέγονται χώρες όπως η Νορβηγία,η Πορτογαλία και η Νέα Ζηλανδία, πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Βανκούβερ, το Σύδνευ, εταιρείες όπως η DELL, DEUTCHE BANK, TOYOTA αλλά κι οργανώσεις όπως η Σύμβαση της Βασιλείας, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2010, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Sochi 2014

Η επιβράβευση της προσπάθειας του ΣΕΓΑΣ και των συνεργατών του ώστε ο Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών να αποκτήσει σημαντικά φιλικά προς το περιβάλλον και το κλίμα χαρακτηριστικά, έχει κι ένα συμβολικό χαρακτήρα .
Αφενός ως προς τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η επιλογή και συμπίπτει με την διεξαγωγή της σημαντικής για το παγκόσμιο κλίμα Διάσκεψης της Κοπενχάγης κι αφετέρου ως προς το γεγονός ότι ο επόμενος επετειακός Μαραθώνιος θα έχει κι ακόμα μία διεθνή καταξίωση κι αναγνώριση που θα συμβάλλει στην εμπέδωση του παγκόσμιου χαρακτήρα του τόσο για τους συμμετέχοντες που ελπίζουμε να έχουν τη δυνατότητα και το 2010 να συμβάλουν στα περιβαλλοντικά προγράμματα όσο και στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα για την οποία η σύνδεση του αθλητισμού με το περιβάλλον αποτελεί μία σταθερή κι αυξανόμενη ανάγκη.

Θεωρούμε ότι αυτή η καταγραφή της προσπάθειάς στο σημαντικό αυτό παγκόσμιο δίκτυο αποτελεί μία πολύ καλή ευκαιρία να προβληθούν τα μηνύματα της προς το ευρύτερο κοινό.

Η κοινή πορεία που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια προκειμένου ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ να προσλάβει εκτός των αθλητικών και πολιτιστικών μοναδικών χαρακτηριστικών του και φιλικές προς το περιβάλλον αξίες, απέδωσε καρπούς, δημιούργησε τη δική της ιστορία και μας προτρέπει να προωθήσουμε τις αρχές της σύνδεσης των αθλητικών διοργανώσεων με την προστασία του περιβάλλοντος μέσα κι έξω από την Ελλάδα.

Οι συντελεστές της δεσμεύονται να προβούν σε συντονισμένες δράσεις προώθησης των προγραμμάτων αυτών στους κοινωνικούς και λοιπούς εταίρους του ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ, δράσεις όπως η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου αθλητικών και κοινωνικών διοργανώσεων που θα λαμβάνουν πρόνοια για την προστασία του περιβάλλοντος, αρχίζοντας από τις διοργανώσεις Μαραθωνίων ανά τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα


http://www.unep.org/climateneutral/Default.aspx?tabid=939

Friday, November 13, 2009

SEAL THE DEAL and 27th Athens Classic Marathon

Dear Friends,

We would like to inform you that our NGO Institute Team For The World based in Athens, Greece, has undertaken the initiative to raise awareness for SEAL THE DEAL during the 27th Athens Classic Marathon that took place last Sunday 8th November in Athens. This was done in the frame of a broader environmental scheme that this unique sport event has endorsed during the last four years. We discriminated to the international and local runners the SEAL THE DEAL Petition form and we also gave them the opportunity to sign in during the ExPo that was organized in the runners’ registration area. We forward you some photos taken during this process and we would like to inform you that our organization will launch an international project to raise awareness about climate change in other international runs. Our organization has also submitted an application to join the climate Neutral Network of the UNEP based on the environmental programs of the Athens Classic Marathon.
We are at your disposal for further information and clarification.

George Kazantzopoulos
President of Institute Team For The World

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Seal the Deal aand 27th Athens Classic Marathon

Wednesday, June 03, 2009

Valereis Geldenhuys . President NGF.

I am the president of the Namibian Gymnastic Federation-NGF and have been for the past 19 years. NGF in the past 19 years,has built up Gymnastics in this country from nothing to 6 different sports competing Internationaly. WAG,MAG, RG, TRA,TUM,DM, AER and Gym for All. Sa our country is only independant from 1990 the countries main priority is only building schools, little or no money for sports . I receive 4,000.00 Euro per year to do all , Traveling, competing nationally and internationaly, judges courses, coaching courses.
NGF has access to transport from Spain by boat for a very good price and if we bring it into the country with the help of our Namibian Sports Commission we pay very little inport taxes. NGF needs any form of equipment and will utilize this opportunity to the full. Could you please inform us of you prodject and how NGF can accuire this used equipment.

Yours sincerely
Valereis Geldenhuys
President NGF.


http://www.fig-gymnastics.com/vsite/vcontent/content/transnews/0,10869,5187-187975-19728-44545-297088-17968-5233-layout188-205197-news-item,00.html

Tuesday, June 02, 2009

POSTER.-. RECYCLING AND RE USE OF GYMNASTICS SPORTS EQUIPMENT

RECYCLING AND RE USE OF GYMNASTICS SPORTS EQUIPMENT

n the occasion of the celebration of the World Environment Day 2009 and with the endorsement of the United Nations Environment Program (UNEP), the ngo INSTITUTE TEAM FOR THE WORLD and the Hellenic Gymnastics Federation (EGO), together with its member clubs, are launching a pioneering programme entitled:

RECYCLING AND RE USE OF GYMNASTICS SPORTS EQUIPMENT

We are asking the gymnastics athletes, as well as the Boards of Directors of the member clubs, to donate used sports equipment that is “resting” on some shelf at home or at the club and will eventually be tossed away. More specifically, we are looking to collect the following items:
ITEMS OF PERSONAL EQUIPMENT FOR GIRLS (RHYTHMIC AND ARTISTIC GYMNASTICS):
 Used sports suits;
 Used training and competition outfits;
 Training and competition shoes;
 Used shirts.
ITEMS OF PERSONAL EQUIPMENT FOR BOYS (ARTISTIC GYMNASTICS):
 Used sports suits;
 Used shirts / training and competition outfits;
 Competition shorts;
 Competition tights;
 Training and competition shoes.

RHYTHMIC GYMNASTICS SPORTS EQUIPMENT CONFORMING TO FIG SPECIFICATIONS:
1. portable equipment: ropes, hoops, balls, clubs, ribbons
2. mattresses

Sports equipment gathered in the manner described above shall be sent, in collaboration with the International Gymnastics Federation (FIG), which is supporting the project, to the African Gymnastics Confederation, in order to assist the development of Gymnastics disciplines in Africa and to enable more children to become involved in the sport.

In this way, three goals are achieved:

 We reuse and recycle sports equipment, which would otherwise probably end up as waste, thus protecting the environment by not adding to the load of waste that would take decades to disintegrate;
 We contribute towards the promotion of Gymnastics disciplines in developing countries;
 We play a small part in eliminating world poverty, since potential athletes from Africa will not have to spend money from their family budget towards buying sports equipment.

All three in full compliance with the U.N. Millennium Goals.

The Hellenic Gymnastics Federation (EGO), as member of the Olympic Movement, considers that the role of sports organizations is not only to develop their relevant disciplines, but also to raise awareness and mobilise the public regarding environmental issues, as well as to lead by example, not only as for EGO own environmental performance as of its member clubs as well.

In that framework EGO proclaims the month of June, 2009 as the month of sports equipment recycling; therefore, all the events taking place within this period are dedicated to the goals of the programme.

Institute Team for the World is the leading sports and environment organization in Greece with a considerable record on awareness raising regarding several hot topics such as climate change, energy conservation etc amongst the sports community and the general public. The Institute is an ngo-npo listed in the Hellenic Aid (Greek Ministry of Foreign Affairs) registry.

This project is enhancing this link and has both local and international values and can be replicated in other countries around the globe.

For more information please visit http://gymnastics.gr/planetgym.htm

Friday, May 29, 2009

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ, ΚΛΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΝΥ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Ο.

Στη γιορτή της οικολογίας, την 5η Έκθεση «Ecolife» ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (28/5) το πρόγραμμα «Ανακύκλωση Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστικής», το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που υλοποιείται με την ενεργή υποστήριξη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+», θα δώσει σε αθλητές γυμναστικής από την Αφρική τη δυνατότητα να αθληθούν, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που έμενε αναξιοποίητος και κάποια στιγμή θα κατέληγε στα σκουπίδια επιβαρύνοντας το περιβάλλον.

Οι Ολυμπιονίκες της ρυθμικής γυμναστικής, αδερφές Κλέλια και Άννυ Πανταζή, βρέθηκαν στον πολυχώρο «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι και πρόσφεραν αντικείμενα από τον προσωπικό αθλητικό τους εξοπλισμό, τα οποία χρησιμοποιούσαν την εποχή που πρωταγωνιστούσαν στα ταπί με την Εθνική ομάδα ανσάμπλ.

«Είμαι ενθουσιασμένη από την ιδέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του αθλητικού εξοπλισμού. Μακάρι να συμμετάσχουν όσο περισσότεροι μπορούν. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω ενεργά την πρωτοβουλία αυτή, μέσα από τις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας στον επόμενο ενάμιση μήνα», τόνισε η χάλκινη Ολυμπιονίκης του Σίδνεϊ με την ομάδα του ανσάμπλ, Κλέλια Πανταζή, ενώ η μικρότερη αδερφή της, η 5η Ολυμπιονίκης της Αθήνας Άννυ Πανταζή, συμπλήρωσε: «Οι ενέργειες αυτού του τύπου, όταν γίνονται από αθλητικούς φορείς, έχουν τη δυνατότητα να περάσουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: Ότι η καθημερινότητά μας μπορεί να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και προς την κοινωνία. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια να βρει μιμητές εντός και εκτός Ελλάδας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+» και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καζαντζόπουλος, επισήμανε: «Ο ρόλος των αθλητών και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν διαπρέψει όπως η Κλέλια και η Άννυ, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη μεταφορά θετικών μηνυμάτων προς τη νεολαία . Η παρουσία τους στην έναρξη του προγράμματος, του οποίου ψυχή είναι ο πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. Θανάσης Βασιλειάδης και το μέλος του δ. σ. της Ομοσπονδίας Ελένη Μιχοπούλου, αποτελεί μία απτή απόδειξη ότι ο αθλητισμός είναι σε θέση να συμβάλει στην κατανόηση της ανάγκης για βιώσιμη ανάπτυξη και θετικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές».

Μέσα από το πρόγραμμα «Ανακύκλωση Αθλητικού Εξοπλισμού Γυμναστικής», το οποίο θα ξεκινήσει επίσημα τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου, η Ε.Γ.Ο. αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει τον παλιό αθλητικό εξοπλισμό που δεν χρειάζονται πλέον οι αθλητές - αθλήτριες, αλλά και οι σύλλογοι που ανήκουν στο δυναμικό της: Χρησιμοποιημένες αλλά καλοδιατηρημένες αθλητικές φόρμες, μπλουζάκια, κορμάκια, κολάν και λοιπά είδη αθλητικού ιματισμού, παπουτσάκια προπόνησης και αγώνων ενόργανης και ρυθμικής, καθώς επίσης φορητά όργανα ρυθμικής (σχοινάκια, στεφάνια, μπάλες, κορύνες, κορδέλες), στρώματα, βατήρες, πλινθία και ίππους.

Το αθλητικό υλικό που θα συγκεντρωθεί, πρόκειται στην συνέχεια να παραχωρηθεί στην Αφρικανική Ομοσπονδία Γυμναστικής (UAG), σε συνεργασία της Ε.Γ.Ο. με τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) και υπό την αιγίδα του Προγράμματος Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Η πρωτοβουλία της Ε.Γ.Ο. έχει, άλλωστε, ενταχθεί στη λίστα με τις επίσημες δράσεις της UNEP για τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Περιβάλλοντος (Παρασκευή 5 Ιουνίου).

Την προσπάθεια στηρίζει επίσης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που αποτελεί επίσημο χορηγό της Ε.Γ.Ο., ενώ στους υποστηρικτές του προγράμματος περιλαμβάνεται και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Από την ερχόμενη εβδομάδα και για ολόκληρο το διάστημα μεταξύ 1 Ιουνίου και 15 Ιουλίου, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραδίδουν τον αθλητικό εξοπλισμό στα γραφεία της Ε.Γ.Ο. σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 15:00, απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης: 18:00 - 21:00).

Επιπλέον, ειδικοί κάδοι για την υποδοχή του αθλητικού υλικού θα είναι τοποθετημένοι στα στάδια, κατά τη διάρκεια όλων των διοργανώσεων γυμναστικής που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου: Στο κλειστό γυμναστήριο Λαυρίου (13-14 Ιουνίου), στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου «Α. Παπανδρέου» (17-22 Ιουνίου και 10-12 Ιουλίου), στο Γ’ κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης (20-21 Ιουνίου), στο Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας στη Θεσσαλονίκη (20-21 και 27-28 Ιουνίου), καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο Χολαργού «Αντώνης Τρίτσης» (4-5 Ιουλίου).

WORLD MIGRATORY BIRD DAY 2009 και Νίκος Μίχας ζωντανά στις Σέρρες

Στο Otro bar, Κυριακή 10 Μαΐου

Ο Νίκος Μίχας, αγαπημένος ροκ καλλιτέχνης της νεολαίας, θα βρεθεί στις Σέρρες τη Κυριακή 10 Μαίου στο Otro για να επιβεβαιώσει τη φήμη του ως ενός σούπερ performer! Ο Νίκος, μετά από δύο δίσκους στο ενεργητικό του και με σχεδόν έτοιμο τον τρίτο, θα παίξει κομμάτια που αγαπήσαμε όπως τα «Πάρτυ», «Μπουρδέλο» και «Παιδιά Των Φαναριών» και πολλές αγαπημένες διασκευές σε αγγλόφωνα και ελληνόφωνα κομμάτια σε ένα δύωρο πρόγραμμα για χορό και διασκέδαση! www.myspace.com/nikosmihas Facebook Group: Nikos Mihas

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Ομίλου Σερρών για Unesco που είναι αφιερωμένες στο μήνα της Βιοπικοιλότητας Η Συναυλία εντάσετε στην Παγκόσμια ημέρα των αποδημητικών πουλιών.
WORLD MIGRATORY BIRD DAY 2009 "Barriers to migration"9-10 May 2009,και πραγματοποιείτε με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Κερκίνης ,την Νομαρχία Σερρών, την ΝΕΠΟΣ, την Οικολογική Κίνηση Σερρών, την ΠΡΑΞΙΣ,την Team or the world ,τον Oμιλο Νέων για Unesco
Χορηγοί επικοινωνίας το Ρόδον FΜ, οι εφημερίδες ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ, Ανεξάρτητος, Τύπος, Πρόοδος www.myserres.gr

Πρωτομαγιά και Βιοπικοιλότητα της λίμνης Κερκίνης

H Team for the world, O Όμιλος Σερρών για UNESCO και η φωτογραφική ομάδα Πολύτεχνον θα γιορτάσουν την Πρωτομαγιά στην κοιλάδα των αγίων Αναργύρων, προβάλλοντας φωτογραφίες από την λίμνη Κερκίνη και τον ποταμό Στρυμόνα.

Θα παρουσιασθούν οι βραβευμένες φωτογραφίες από τον πανελλήνιο διαγωνισμό που είχε προκηρύξει ο Όμιλος και οι φωτογραφίες του Στρυμόνα που εστάλησαν στη e-έκθεση που πραγματοποίησαν τα ΗΕ για την παγκόσμια ημέρα του Νερού 2009.

Ο Μάιος είναι ο μήνας της Βιοπιοιλότητα και οι προαναφερόμενοι φορείς μαζί με τους¨, Οικολογική Κίνηση Σερρών ,η ΠΡΑΞΙΣ, η Team for the world ,ο Όμιλος Νέων της UNESCO υποστηρίζουν την εκδήλωση μαζί με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, τη ΝΕΠΟΣ ,το Δήμο Σερρών και χορηγούς επικοινωνίας την εφημερίδα Παρατηρητής ,Ανεξάρτητος ,Τύπος το Ρόδον fm.το Δίκτυο των επαγγελματιών της λίμνης Κερκίνης

Tuesday, April 21, 2009

*Ημέρα της Γης 2009*

H Team for thw world ,o Όμιλος Σερρών για UNESCO, η Οικολογική Κίνηση Σερρών, η ΠΡΑΞΙΣ, ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Σερρών, ο Όμιλος Νέων για UNESCO,η ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ ,και το ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ θα τιμήσουν την *Ημέρα της Γης* πραγματοποιώντας στην Πλατεία Ελευθερίας από τις 10 το πρωί έως τις 13.00 μ.μ εκστρατεία ενημέρωσης προσφέροντας και ένα δένδρο στον πολίτη που θα υπογράψει το μανιφέστο που έχει δημιουργήσει η Οργανωτική επιτροπή για την ημέρα, που έχει θέμα *Η Πράσινη Γενιά * .Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην καμπάνια , μπορούν να υπογράψουν και να το στείλουν με φαξ και e-mail

http://ww2.earthday.net/greenmanifesto.pdf


Χορηγός επικοινωνίας Εφημερίδες .Καθημερινός Παρατηρητής Ανεξάρτητος, Πρόοδος, Σημερινή και το Ροδον FM

Friday, February 06, 2009

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας

Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας στις 9-13 Φεβρουαρίου που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ενέργεια σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος και αποτελεί την κινητήρια δύναμη του πολιτισμού, όλων των επιτευγμάτων αλλά και των καταστροφών που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος στον πλανήτη μας.
Ιδιαίτερα η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τον άνθρωπο αναγνωρίζεται ως ο κυριότερος παράγοντας δημιουργίας σωρείας προβλημάτων, που οδήγησαν σε οικολογική κρίση τον πλανήτη.

Tο δεκαετές πρόγραμμα της UNESCO 2005-2014 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη εφαρμόζεται για την σχολική περίοδο 2008-9 στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με θέμα την ενέργεια. Ο Όμιλος με την έναρξη της Ευρωπαικής Εβδομάδος Ενέργειας στις 9-13 Φεβρουαρίου προγραμματίζει συνεργασία με τα σχολεία της Α/Θμιας και Β/Θμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ που πραγματοποιείται με την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CLIMANET της οργάνωσης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με τη συμβολή του καθενός και της καθεμιάς στο θέμα της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και της αποτροπής της κλιματικής αλλαγής.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα αποσκοπεί στο
- Να κατανοήσουν και να αντιληφθούν οι μαθητές ότι κάθε είδους δράση προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας. Να γνωρίσουν, μέσα από την ιστορική διαδρομή του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, τη χρήση ενεργειακών πηγών σε κάθε εποχή.
- Να κατανοήσουν ότι η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε σε ενεργειακή κρίση και σε τεράστια επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με τη δημιουργία μιας σειράς σοβαρών προβλημάτων, που αν δε λυθούν, θα έχουν ως συνέπεια την παρεμπόδιση της ζωής στον πλανήτη.
- Να αντιληφθούν ότι υπάρχουν διαθέσιμες προς χρήση ενεργειακές πηγές ανανεώσιμες και καθαρές, να γνωρίσουν τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε μελλοντικά να συμβάλλουν στη λύση του ενεργειακού προβλήματος και να αναστρέψουν την κακή κατάσταση του περιβάλλοντος.
-Να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές θετικές απέναντι στη συνετή χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ατομικό, εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες, βασισμένες στη χρήση καθαρών πηγών ενέργειας.
- Να αποκτήσουν τελικά την απαιτούμενη γνώση, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για το τι σημαίνει "ενέργεια" και "ζωή", έτσι ώστε να θελήσουν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό ενός μέλλοντος, όπου η ζωή δε θα δηλητηριάζεται από την αλόγιστη χρήση ενέργειας.
.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στα συμμετέχοντα σχολεία