Monday, January 29, 2007

Κ Λ Ι Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Α Λ Λ Α Γ Ε Σ the light? Do you see

Η παγκόσμια οικονομία καταβροχθίζει εκατομμύρια τόνους καυσίμου, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες καταναλωτικές
ανάγκες, για ένα καλύτερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερο σπίτι, ρούχα με υπογραφή και τόσα άλλα.
Από την άλλη, είναι άδικο και υποκριτικό να απαιτούμε από τις υπό ανάπτυξη χώρες να μην επιδιώκουν να φθάσουν τα βιοτικά επίπεδα των αναπτυγμένων.
Αποτέλεσμα αυτής της καθημερινής «διατροφής» του θηρίου, είναι ότι μόνο το 2005 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων αναρριχήθηκε στο ύψος ρεκόρ των 7,9 δισεκατομμυρίων τόνων, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3% από το 2004.
Το ήμισυ των εκπομπών που αφορούν σε ενεργειακές ανάγκες, προέρχεται κυρίως από τέσσερις χώρες. Οι ΗΠΑ με λιγότερο από 5% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι υπεύθυνες για το 21% των εκπομπών άνθρακα. Ακολουθεί η Κίνα με 18% με τη συνοδεία της Ρωσίας, Ιαπωνίας, Ινδίας, Γερμανίας και του Καναδά.Από τις εκπομπές αυτές, το 40% περίπου αφορά στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τομέας τον μεταφορών ευθύνεται για το 20% περίπου των εκπομπών και ακολουθούν οι οικιακές κι εμπορικές χρήσεις και οι άλλοιτομείς βιομηχανίας.
Κ Λ Ι Μ ΑΤ Ι Κ Ε Σ Α Λ Λ Α Γ Ε Σ
the light?
Do you see


για τη θερμοκρασία του πλανήτη
- οι εκπομπές άνθρακα, έχουν ήδη αυξήσει τη θερμοκρασία της
γης κατά μισό βαθμό Κελσίου
- εάν δεν ληφθούν μέτρα, οι πιθανότητες να αυξηθεί η θερμοκρασία της γης κατά 2 έως τρεις βαθμούς τα επόμενα πενήντα
χρόνια είναι πάνω από 75 % για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των κλιματικών αλλαγών
- το λιώσιμο των πάγων αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών
- η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα προκαλέσει τη μόνιμη εκτόπιση 200 εκατομμυρίων ανθρώπων
- ποσοστό περίπου 40% των ειδών της βιοποικιλότητας θα κινδυνέψει με εξαφάνιση για τις οικονομικές επιπτώσεις
- τα ακραία καιρικά φαινόμενα δύνανται να μειώσουν το παγκό-
σμιο ακαθάριστο προϊόν κατά 1%
- σύμφωνα με το ακραίο σενάριο, η παγκόσμια κατά κεφαλή
κατανάλωση δύναται να ελαττωθεί κατά 20%
- προκειμένου να είναι δυνατή η διαχείριση των εκπομπών άν-
θρακα, αυτές θα πρέπει να σταθεροποιηθούν μέσα στα επό-
μενα 20 χρόνια και στη συνέχεια να ελαττωθούν κατά 1% έως
3%. Τούτο θα απαιτήσει δαπάνη της τάξης του 1% του πα-
γκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος. Αντίθετα, εάν διατηρηθεί η
σημερινή τάξη πραγμάτων, θα απαιτηθεί το 20% .
για τους τρόπους προσαρμογής στα νέα δεδομένα
- μείωση της ζήτησης για πολύ ρυπογόνα αγαθά και υπηρεσίες
- προώθηση νέων καθαρότερων μορφών ενέργειας και τεχνο-
λογίας μεταφορών, με τη χρήση μη συμβατικών ορυκτών καυ-
σίμων, ίση με το 60% της ενεργειακής παραγωγής μέχρι το
2050.
για τις κυβερνήσεις
- δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς τιμολόγησης των εκπο-
μπών του άνθρακα
- επέκταση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εμπορίας Εκπο-
μπών (EETS) σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να συμμετέχουν οι
ΗΠΑ, Ινδία και Κίνα.
- συνεργασία με τη Βραζιλία, Κόστα Ρίκα, Νέα Γουινέα, ώστε να
αποφευχθεί η αποψίλωση των τροπικών δασών και να προω-
θηθεί η αειφόρος ανάπτυξη νέων δασών.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι μόνο η Κίνα σήμερα καίει για παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερο κάρβουνο από ότι οι
ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία αθροιστικά.
Σύμπτωση; Μπορεί και όχι. Σε κάθε κάτοικο του Κατάρ, του μικρού κράτους στον Περσικό Κόλπο, με το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα στον κόσμο, αντιστοιχεί η παραγωγή 14 τόνων διοξειδίου του άνθρακα,
ποσότητα μακράν μεγαλύτερη κάθε άλλου κάτοικου του πλανήτη.
Κιότο, Μόντρεαλ, Ναϊρόμπι, u924 Μπαλί:
Εκεί που γράφτηκε η ιστορία για το κλίμα
Ορισμένες πόλεις, καταγράφονται στη μνήμη μας για τα
γεγονότα που συμβαίνουν εκεί. Όλα άρχισαν το 1992,
όταν τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη Σύμβαση Πλαίσιο
για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC), ένα κείμενο αρ-
χών για τη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αε-
ρίων του θερμοκηπίου. Το όργανο παρακολούθησης της
Σύμβασης αυτής, είναι το Συνέδριο των συμβαλλόμενων
μερών (COP), ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1994.
Το Δεκέμβριο του 1997, στο Κιότο, οργανώθηκε το 3ο
Συνέδριο των μερών (COP3). Εκεί, υπογράφτηκε το γνω-
στό Πρωτόκολλο του Κιότο, με το οποίο αναπτυγμένες
και υπό ανάπτυξη χώρες δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις
εκπομπές έξι αερίων ρύπων κατά 5,2% σε σχέση με τα
επίπεδα του 1990, εντός του διαστήματος 2008-2012.
Ταυτόχρονα, θεσπίσθηκαν οι μηχανισμοί, μέσω των
οποίων οι μειώσεις αυτές θα γίνονταν πράξη.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο, τέθηκε σε εφαρμογή το
Φεβρουάριο 2005 και έως σήμερα το έχουν προσυπο-
γράψει 166 χώρες.
Στο Μόντρεαλ, τον Νοέμβριο 2005, έντεκα χρόνια
μετά το Κιότο, κατά τη διάρκεια του 11ου Συνεδρίου των
μερών (COP11/MOP1) κι όσο ο χρόνος πλησιάζει προς
την επίτευξη ή μη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιό-
το, άρχισε να τίθεται το ερώτημα: «και μετά το 2012 τι;»

Το κλίμα είναι ...στραβό
Σε αυτό το ερώτημα τον Νοέμβριο 2006, κλήθηκαν να
απαντήσουν οι περίπου 6000 συμμετέχοντες από 189
χώρες στο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιμα-
τικές Αλλαγές (COP12/MOP2) στο Ναϊρόμπι.
O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, στην εναρκτήρια ομι-
λία του, επισήμανε την απουσία ουσιαστικής παρέμβασης
από τις κυβερνήσεις, μία απουσία που, όπως τόνισε, προ-
καλεί φόβο.
Φτωχά ήταν τα αποτελέσματα του Συνεδρίου, όσον
αφορά στις δεσμεύσεις των συμβαλλόμενων. Οι υπό
ανάπτυξη χώρες αρνήθηκαν να δεσμευθούν για τις δι-
κές τους μειώσεις εκπομπών «δείχνοντας» προς τις ανα-
πτυγμένες χώρες.
Ιδιαίτερη χροιά, λόγω και του χώρου οργάνωσης του
Συνεδρίου, απέκτησε η πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή,
για μία καλύτερη λειτουργία των μηχανισμών μείωσης των
εκπομπών, έτσι ώστε περισσότερες αναπτυσσόμενες χώ-
ρες να γίνουν αποδέκτες επενδύσεων έργων ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας ή καθαρών τεχνολογιών παραγω-
γής αγαθών. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο, από
έργα τα οποία μειώνουν τις εκπομπές σε αναπτυσσόμε-
νες χώρες, προκύπτουν εμπορεύσιμες άδειες εκπομπών
τις οποίες οι αναπτυγμένες χώρες μπορούν να αγορά-
ζουν, ώστε να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους μεί-
ωσης. Η πλειονότητα των έργων αυτών εντοπίζεται στην

S P E C I A L R E P O R T

Επιγραμματικά η έκθεση STERN αναφέρει:Κίνα, Ινδία και Βραζιλία, ενώ
πολύ λίγα να γίνονται στην Αφρική.
Οι αναδασώσεις, η διατήρηση των τροπικών δασών
και πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν στους μηχανι-
σμούς μείωσης των εκπομπών, αποτέλεσαν αντικείμενο
έντονων διαπραγματεύσεων από πλευράς των χωρών του
Ισημερινού, με ηγέτη τη Βραζιλία.
Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο του Ναϊρόμπι ανα-
νέωσαν το ραντεβού τους για το 2007 στο Μπαλί, χωρίς να
έχουν προχωρήσει σε καθοριστικές αποφάσεις για την
αποκλιμάκωση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών και τη λήψη
νέων συγκεκριμένων μέτρων.
Ένα είναι βέβαιο. Το κλίμα του πλανήτη είναι «στραβό». Είναι όμως
στο χέρι μας να το ισιώσουμε. Όπως αναφέρει και το Παγκόσμιο Ταμείο
για την Άγρια Φύση
(WWF): «..η κλιματική αλλαγή δεν αφορά τους δίπλα μας
και δεν φταίνε μόνο οι Αμερικάνοι. Όλοι έχουμε μερίδιο
ευθύνης κι όλοι οφείλουμε να δράσουμε».

Μια έκθεση που τάραξε τα νερά


Τι άραγε ανέφερε στην ανεξάρτητη έκθεσή του ο Sir
Nicholas STERN, που έκανε τον Βρετανό Πρωθυπουργό
να γράψει σε ανοικτή επιστολή στους αρχηγούς των χωρών μελών
της Ε.Ε., ότι «έχουμε ένα περιθώριο 10 έως 15 χρόνων να κάνουμε
τα απαραίτητα βήματα, ώστε να αποφύγουμε
να φτάσουμε στο καταστροφικό σημείο που δεν έχει επιστροφή»;
Κατ’ αρχήν έθεσε το θέμα στη βάση της λογικής, λέγοντας ότι «κα-
νείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει της συνέπειες των κλιματικών
αλλαγών με απόλυτη βεβαιότητα, αλλά παρ’ όλα αυτά, γνωρίζουμε
πλέον αρκετά για να κατανοήσουμε τους κινδύνους».
Η λήψη ισχυρών μέτρων για την μείωση των εκπο-
μπών, αναφέρει, θα πρέπει να θεωρηθεί ως επένδυση, ένα
κόστος που πρέπει να πληρωθεί σήμερα, ώστε να απο-
φευχθούν δραματικές συνέπειες στο μέλλον.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο STERN, ο τρόπος
αντιμετώπισης του προβλήματος, τις επόμενες δεκαετί-
ες, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και να δυναμιτίσει
την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, σε βάθος
χρόνου και σε κλίμακα αντίστοιχη αυτής των παγκοσμίων
πολέμων ή της οικονομικής ύφεσης του πρώτου μισού
του 20ου αιώνα.

gonatural
Τoυ Γιώργου Καζαντζόπουλου
Περιβαλοντολλόγος, Μέλος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

Sunday, January 21, 2007

*Διεθνές Πολικό Έτος 2007*

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλον 2007

Η Παγκόσμιου Ημέρα Περιβάλλοντος, τιμάτε κάθε έτος στις 5 Ιουνίου.

Είναι ένα από τα κύρια οχήματα μέσω των οποίων τα Ηνωμένα Έθνη υποκινούν την παγκόσμια συνειδητοποίηση για το περιβάλλον και ενισχύουν τις πολιτικές για δράση. Το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος που επιλέχθει για το 2007είναι

* Λειώνουν οι πάγοι - ένα καυτό θέμα;*

Το *Διεθνές Πολικό Έτος 2007* θα γιορτασθεί απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό h Περιβάλλοντος το οποίο θα εστιάσει τα αποτελέσματα που η αλλαγή κλίματος έχει στα πολικά οικοσυστήματα και τις κοινότητες, και τις επόμενες συνέπειες σε όλο τον κόσμο.

Οι κύριοι διεθνείς εορτασμοί της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2007 θα πραγματοποιηθούν στη Νορβηγία. Το UNEP επέλεξε τη πόληTroms http://www.destinasjontromso.no/english/index.html Tromso

Η ημερήσια διάταξη της ημέρας είναι να δοθεί ένα ανθρώπινο πρόσωπο στα περιβαλλοντικά ζητήματα .

Εξουσιοδοτήστε τους ανθρώπους για να γίνουν ενεργοί πράκτορες της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης να προωθήσουν δράσεις που θα κατανοήσουν ότι οι κοινότητες είναι υπεύθυνες στη μεταβαλλόμενη στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα και η συνεργασία φορέων , θα εξασφαλίσει σ όλους, τα έθνη και τους λαούς ν απολαμβάνουν ασφαλέστερο και πιό ακμάζον μέλλον.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι ένα γεγονός για συμμετοχή των πολιτών

Πότε άρχισε ο θεσμός ; Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1972 για να χαρακτηρίσει το άνοιγμα της διάσκεψης της Στοκχόλμης σχετικά με το ανθρώπινο περιβάλλον. Ένα άλλο ψήφισμα, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα, οδήγησε στη δημιουργία του UNEP.

Πώς μπορείτε να γιορτάσετε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Η ημέρα περιβάλλοντος μπορεί να γιορταστεί με πολλές δράσεις , συμπεριλαμβανομένων των συναθροίσεων οδών, των παρελάσεων ποδηλάτων, των πράσινων συναυλιών, των διαγωνισμών εκθέσεων και αφισών στα σχολεία, της φύτευσης δέντρων, των προσπαθειών ανακύκλωσης, των εκστρατειών καθαρισμού κλπ. Σε πολλές χώρες, αυτό το ετήσιο γεγονός χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τις πολιτικές για δράση. Οι αρχηγοί κρατών , οι πρωθυπουργοί και οι Υπουργού με δηλώσεις των δεσμεύονται για την προστασία του περιβαλλοντος

H *Team for the World* ο Ομιλος Σερρών για την Unesco ,η ΠΡΑΞΙΣ ,η Unesco Journalist.Όμιλος Νέων για την Unesco ,το ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ, ο ΣΑΣ θα συμμετέχουν με δράσεις ευαισθητοποίησης.

Θα βραβευθούν οι καλύτερες Περιβαλλοντικές εργασίες των σχολίων της Α/Θμιας και Β/Θμιας του Ν Σερρών, Κεφαλονιάς, Χίου, Αθηνών Θεσσαλονίκης

Χορηγοί επικοινωνίας Rodon Fm εφημερίσα Παρατηρητής,Τύπος,, TVS Life ,www . myserres. gr, www . infoserres. gr